COMHCHEOL
"Everything in life is vibration"

Comhcheol Arts and Wellness is an innovative small business founded by artist and yoga teacher, Maria Coleman. Based on Donegal’s Wild Atlantic Way, it brings you creative and yoga practices for wellbeing, with a special emphasis on mental health. Comhcheol is the Irish for ‘harmony,’ meaning literally ‘music together’ and Comhcheol likewise blends unique but complementary practices to create a harmonic whole.

Donegal Yoga Retreats is our boutique retreat offering and Self Care Sunday is our signature yoga workshop, both operating since 2017​. Beoga is a teen wellbeing programme that blends yoga and psychology, co-facilitated and co-developed by Maria. She is also the Donegal Positive Birth Movement facilitator and also runs the Donegal Yoga Group on Facebook.

Comhcheol arts workshops always look to nudge their participants towards playful creative flow, and are likely to involve percussion, movement, song, drawing and improvisation. These workshops have run with diverse participant groups and always adapt to the group’s particular needs. Is minic a tharlíonn siad trí mheán na Gaeilge fosta! Maria’s Art Biog is available here, and her current work includes The ‘Yoga Drawing Jam’ and an arts and health project called ‘Filleadh Cholmcille’ both of which feature in First Fortnight national arts festival.

Stay tuned for details! / Fanaigí ag éisteacht!

Tá ár gcuid ceardlanna ar fáil trí mheán na Gaeilge, idir cleachtais ealaíne, íoga agus folláine.
Mar shampla:
  • Beoga (clár íoga agus sláinte meabhrach do dhaoine óga).
  • Gaeilge agus ‘Boomwhackers’ do dhaltaí scoile. (Rinneamar ceardlanna le linn Seachtain na Gaeillge 2020.)
  • Rinneadh clár íoga do pháistí, “Mo Shaol Do Shaol’ le TG4 i 2019.
  • Cámpaí samhraidh (Gaeilge, ceol, íoga, dearadh digiteach). Rinneamar campaí i 2018 agus 2019 sa ‘Wellbeing Hub’ agus le CDP na Rosann.
  • D’obair muid le Rannóg na Gaeilge (Co. Co. Dhun na nGall) ar thumchonaí a rinne siad i 2019.
  • D’obair muid le Ógras, ar thumchonaí a rinne siad i 2019.
  • Bileog Eolais ar fáil ANSEO.
  • Mo Bhagáiste –  Dráma bunaithe ar shaol agus ar shaothar Sheosaimh Mhic Grianna, Scríbhneoir & Aisteoir: Pól ó Gallachóir, Stiúrthóir & Dearthóir: Maria Coleman, Comhcheol Arts and Wellness, Léirthóir: Liam Carson, IMRAM
Scroll to Top