Caol Áit

An Caol Áit ( © Maria Coleman 2021 )

An Caol Áit  

Físeán, Focail, Ceol: Maria Coleman. Glór: Pól Ó Gallachóir

Sa leathanta a bhí ann fada ó shin, bhí a fhios ag na daoine nach raibh ach brat éadrom ann, idir an gnáth shaol, agus an taobh eile; an réimse spioradálta.

Labhair siad go díreach le spiorad na háite ag suíomhanna speisialta darbh ainm ‘caol áiteanna.’ Is iomaí caol áit a bhí le fáil amuigh faoin tuath, macasamhail ag toibreacha, easanna, uaimheanna, portaigh, nó faoi scáth crainn.

Le linn na dianglasala, iarradh ar dhaoine fanacht sa bhaile. Nuair nach raibh muid faoi stró ag gabháil suas agus síos an bóthar, bhí deis ceangal a chothú le nadúr arís. 

D’oscail muid ár shúile agus ár gclúsa. Thug muid fá deara go raibh na héanacha ag ceol, agus go raibh nadúr faoi bhláth. 

Bh’fhéidir, más rud é go bhfuil muid ag éisteacht, go bhfuil deis againn an tairseach ársa a athoscailt, agus bh’fhéidir go mbéadh na caol áiteanna ábalta labhairt linn arís.

(Aistriúchán Béarla)

The Thin Place

Video, Words, Music: Maria Coleman

Voice: Pól Ó Gallachóir

In days long ago, people knew there was only a thin veil between ordinary life and the ‘other side’; the spiritual realm.

They spoke directly to the spirit of place at special sites called ‘thin places.’ Numerous such places could be found in the countryside, at the likes of wells, waterfalls, caves, bogs, or under the shade of a tree.

During lockdown people were asked to stay at home. Once we weren’t under stress going up and down the road, we had a change to nurture ties with nature again.

We opened our eyes and our ears. We noticed the birds were singing and nature was blooming.

Maybe, if we are listening, we have a chance to re-open this ancient portal, and maybe these thin places would be able to speak to us again.

This film was made while participating on the Smartphone Filmmaking Programme organised by PRONI, Belfast, in association with NCCWN Donegal Women’s Network. The project was facilitated by Póca Productions, Letterkenny. Special thanks to Danielle, Camilla, Kieran, Laura and Lynsey.

© Maria Coleman 2021

Scroll to Top